Szkolenie dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych

szkolenie

11 lipca br. w Bełchatowie odbędzie się szkolenie z zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są mailowo na adres: biuro@rigbelchatow.bai.pl do 30 czerwca 2017 r.

Koszt szkolenia wynosi: 250 zł

Dla członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie oraz studentów
Społecznej Akademii Nauk szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia.
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
– Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z póź. zm.
– Status osoby niepełnosprawnej w świetle obowiązujących przepisów,
– Jak pracodawcy postrzegają pracowników z niepełnosprawnością?

2. Zatrudnianie pracownika z niepełnosprawnością.
– Rekrutacja i selekcja pracowników z niepełnosprawnością,
– Dokumentowanie niepełnosprawności,
– Szczególne uprawnienia pracownicze osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

3. Powstawanie obowiązku wpłat na PFRON.
– Rejestracja pracodawcy w systemie E-PFRON2,
– Terminy składania deklaracji, ich rodzaje, procedura weryfikacji przez PFRON,
– Deklaracje INF-1, DEK-II-0, sprawozdania roczne – tworzenie i składanie dokumentów.

4. Obniżenie wpłat na PFRON.
– Ulgi we wpłatach na PFRON,
– Korzyści wynikające z zatrudnienia osób ze schorzeniem szczególnym,
– Dobre praktyki na przykładzie ManpowerGroup,
– Podsumowanie : pytania i odpowiedzi.

Liczba miejsc ograniczona!