Tomaszów: Przebudowa ulicy Polnej

Wieści zmiana organizacji ruchu

W Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Polnej.

Prace prowadzone będą na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Żwirki i Wigury. W związku z realizacją zadania i planowanymi utrudnieniami w ruchu w tym rejonie miasta – polegającymi na zmiennym wyłączaniu z ruchu, (w miarę postępu robót) wschodniej lub zachodniej połowy ulicy Polnej – opracowany został projekt organizacji ruchu drogowego obowiązujący w okresie prowadzenia robót.

Nowa organizacja ruchu przewiduje wprowadzenie na ulicy Polnej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Żwirki i Wigury ruchu jednokierunkowego z wjazdem od ulicy Jerozolimskiej. Kierowcy udający się w przeciwnym kierunku czyli od strony ulicy Żwirki i Wigury będą musieli skorzystać z przygotowanego objazdu, który przebiegać będzie ulicami: Żwirki i Wigury, Bohaterów Getta Warszawskiego i Jerozolimską.

Brak kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej oraz w ulicach przyległych powodował utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w czasie opadów. Postępująca degradacja nawierzchni jezdni oraz chodników po sezonach zimowych, oraz koszty związane z naprawami, spowodowały konieczność wybudowania kanalizacji deszczowej oraz kompleksowego remontu ulicy Polnej.

W ramach inwestycji planuje się rozbiórkę wszystkich istniejących nawierzchni jezdni, podbudów oraz chodników; a następnie budowę kanalizacji deszczowej; likwidację istniejącego gazociągu z rur stalowych i budowę nowego; wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników; wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Planowany termin zakończenia zadania to 29 listopada 2013 roku. Wartość zamówienia wynosi 862 230,00 zł
Wykonawcą zadania jest Zakład Drogowo Budowlany „ASDROG” S.C. w Tomaszowie Maz., z/s przy ul. Spalskiej 122.