Tomaszów: współpraca SAN Bełchatów z III LO

Wieści_SAN porozumienie z III LO w Tomaszowie

Wydział Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie oraz III Liceum Ogólnokształcące im. płk. St. Hojnowskiego w Tomaszowie Mazowieckim podpisali porozumienie o współpracy.

W ramach porozumienia uczelnia obejmuje patronat nad klasami licealnymi prowadzonymi w szkole oraz, po analizie wdrożonych w szkole innowacji pedagogicznych, poszerza własną ofertę edukacyjną, zapewniając uczniom kontynuację specjalizacji oraz pogłębienie kompetencji w zakresie merytorycznie zgodnym z wybraną specjalnością. Licealiści na mocy porozumienia otrzymają wkrótce możliwość korzystania z wybranej oferty akademickich zajęć warsztatowych i wykładów, zaoferowanych przez Społeczną Akademię Nauk. Studenci natomiast będą mogli odbywać w szkole praktyki studenckie, pod kierunkiem tamtejszych nauczycieli. Porozumienie w imieniu uczelni sygnowali prof. Henryk Cudak oraz dr Adam Gogacz, natomiast w imieniu organu prowadzącego szkołę podpisali je: Piotr Kagankiewicz – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Leon Karwat – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz Cezary Żegota – Dyrektor III LO w Tomaszowie Maz.