Trening systemu alarmowego

W czwartek, 19 lutego br. w godz. 10:00 – 11:30 na terenie całego województwa łódzkiego przeprowadzony będzie trening systemu wykrywania i alarmowego.

Trening systemu alarmowego będzie przeprowadzony w celu sprawdzenia jego sprawności i skuteczności działania. System alarmowy ma zostać uruchomiony w centrali, która znajduje się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W odróżnieniu od lat ubiegłych – tegoroczny trening będzie przeprowadzony w trzech etapach. Punktualnie o godz. 10:00 rozlegnie się trzyminutowy modulowany dźwięk syren.
Około godz. 10:50 z syreny tubowej usłyszymy komunikat głosowy o treści: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam rozpoczęcie treningu systemu ostrzegania i alarmowania. Proszę zachować spokój, nie podejmować żadnych dodatkowych działań”.
Ostatni, ciągły dźwięk syreny rozpocznie się o godz. 11:30, potrwa 3 minuty i będzie informować o odwołaniu alarmu i zakończeniu treningu.