Uczenie się na wiele sposobów

Wieści biblioteka Rawa Maz.

15 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się seminarium dla nauczycieli „Nowe spojrzenie na wykorzystanie aktywizujących metod nauczania”.

Agnieszka Dąbrowska – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach przedstawiła zebranym prezentację multimedialną, podczas której omówiła klasyfikację metod nauczania wg Krzyżewskiej, Okonia i Kupisiewicza. Następnie przybliżyła metody, formy, techniki nauczania i uczenia się dostosowane do predyspozycji osób uczących się. Niektóre z omawianych metod aktywizujących znalazły odzwierciedlenie w pracach warsztatowych. Nauczyciele pracowali z takimi metodami jak: Obcy przybysz, Fabuła z ,,kubka”, Sześć myślących kapeluszy, Rybi szkielet, Drzewo decyzyjne. Obcy przybysz – jest to technika dzięki której można skutecznie rozpoznawać różne problemy i potrzeby, jak też zbierać informacje na temat mocnych i słabych stron określonego zjawiska. Charakterystyczną jej cechą jest połączenie z techniką wizualizacji. Jest bardzo lubiana przez uczniów – dodała, podobnie jak Rybi szkielet, którego nazwa techniki pochodzi od kształtu przypominającego rybi szkielet. Znana też jako „schemat przyczyn i skutków”. Służy do identyfikacji czynników odpowiadających za powstanie problemu. Metod aktywizujących jest dużo, ale przy ich wyborze należy kierować się punktem widzenia uczniów, jak i ich zainteresowaniami- dodała na zakończenie prowadząca. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych nauczycieli.

Małgorzata Piekut
Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej