Usuwanie azbestu

W Kamieńsku (powiat radomszczański) trwa nabór wniosków o sfinansowanie usuwania oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W Polsce od kilkunastu lat obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Mimo tego na wielu budynkach wciąż można zobaczyć płyty eternitowe. Zakaz wprowadzania azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcja wyrobów zawierających azbest oraz obrót azbestem i wyrobami go zawierającymi obowiązuje w Polsce od 1997 roku. Wiele osób prywatnych jak i zarządców budowli nie zdaje sobie jednak sprawy z zagrożeń, jakie wynikają z użytkowania takich obiektów. W Polsce płyty eternitowe, najbardziej popularne wyroby zawierające azbest, które używane są do krycia dachów zaczęto powszechnie stosować latach 70-tych. Eternit to materiał ogniotrwały, odporny na warunki atmosferyczne oraz działanie wody, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie. Był również relatywnie lekki i dość tani. Ze względu na udowodnioną szkodliwość włókien azbestu stosowanie eternitu zostało zakazane w większości państw na świecie, a istniejące pokrycia eternitowe są usuwane. Demontażem elementów z eternitu powinny zajmować się specjalistyczne firmy stosujące odpowiednie bezpieczne technologie, które nie szkodzą ludziom w trakcie wykonywania prac i nie skażają dodatkowo otoczenia. Zdemontowane elementy eternitowe muszą być, jako materiał niebezpieczny, składowany w odpowiednich miejscach. Obecnie, produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest są zakazane pod karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 5 lat. Zdając sobie sprawę ze szkodliwości wyrobów zawierających azbest władze Kamieńska wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.Gmina Kamieńsk sfinansuje w całości koszty związane z usuwaniem czyli odpowiednie zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych, elementów elewacji lub składowanych na terenie nieruchomości. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku w terminie do 28 czerwca 2013r.
www.kamiensk.com.pl