VIII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Lekarzy

Wieści zlot motocyklowy lekarzy

W dniach 31 sierpnia – 2 września 2012 r.w Sulejowie na terenie Ośrodka „Dresso” odbędzie się VIII Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Lekarzy.

W zlocie będzie uczestniczyła liczna grupa lekarzy (ok. 200) z całej Polski. Działający przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi Motocyklowy Klub Lekarzy „DoctoRRiders” organizuje ogólnopolskie zloty od 2005 roku. Honorowy patronat nad zlotem objął Burmistrz Sulejowa Stanislaw Baryła.
www.sulejow.pl