Wolbórz świętował

Wieści Wolbórz

W miniony weekend w gminie Wolbórz została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków „Żarnowica” oraz wyremontowany Plac Jagiełły.

Nowa oczyszczalnia ścieków oraz wybudowane kilkadziesiąt kilometrów kanalizacji to projekt realizowany w ramach „Programu ochrony wód Zalewu Sulejowskiego – budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz”. Całkowity koszt projektu i budowy wyniósł 25 mln zł., z czego 13 mln zł władze Gminy Wolbórz pozyskały z RPO Województwa Łódzkiego, 6,5 mln zł z WFOŚiGW w Łodzi, 3 mln zł to kredyt bankowy i 2,5 mln zł – środki własne gminy.
Jak podkreślała na uroczystym otwarciu Burmistrz Wolborza Elżbieta Ościk oczyszczalnia ścieków podniesie komfort życia mieszkańców gminy oraz pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska przyrody. Przecięcia wstęgi dokonali: Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Maria Kaczorowska – dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Andrzej Czapla – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Elżbieta Ościk – burmistrz Wolborza, Tadeusz Wąs – przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu, Henryk Sęk – wójt Gminy Wolbórz poprzedniej kadencji.
Muzyczną oprawę nadała orkiestra dęta z Żarnowicy.
Tego samego dnia oddano do użytku wyremontowany w Wolborzu Plac Jagiełły, który powstał w ramach projektu „Odnowa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagiełły jako przestrzeni społeczno-kulturowej”. Koszt inwestycji wyniósł ok. 760 tys. zł., z czego ok. 230 tys. zł. władze Gminy Wolbórz pozyskały korzystając z PROW-u na lata 2007-2013.
Oddanie do użytku wyremontowanego Placu Jagiełły stało się dobrym pretekstem do odsłonięcia tablicy upamiętniającej ratusz, który znajdował się w centrum Wolborza w latach 1564-1832.

Urząd Miejski w Wolobrzu