Wpłatomat dla klientów UM w Piotrkowie Tryb.

rynek Piotrków Trybunalski

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wprowadził nową usługę dla mieszkańców.

Od 19 lipca wszyscy, którzy dokonują opłat w kasach magistratu nie muszą już stać w kolejce. Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wprowadził nową usługę dla mieszkańców. Wystarczy udać się do kasy automatycznej, czyli tzw. wpłatomatu, który znalazł się w Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej i tam uiścić wpłatę. Kasa automatyczna działa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Urządzenie umożliwia samodzielne dokonanie opłaty poprzez wybór rodzaju płatności za pośrednictwem ekranu dotykowego lub zeskanowanie kodu kreskowego z decyzji w przypadku dokonywania opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Kasa umożliwia wpłaty wyłącznie w formie gotówkowej zarówno w banknotach, jak i bilonie, wydaje resztę oraz drukuje potwierdzenie wykonanej transakcji. Wpłatomat posiada ekran dotykowy i dodatkowo klawiaturę do wprowadzania danych.

W kasie automatycznej można dokonywać płatności z tytułu:
– podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
– łącznego zobowiązania pieniężnego,
– podatku od środków transportowych,
– opłaty skarbowej,
– opłaty z tytułu mandatów,
– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
– opłat za usługi geodezyjne,
– dzierżawy,
– opłaty adiacenckiej,
– przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
– opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych,
– operatu szacunkowego,
– kosztów wykupu lokalu.

www.piotrkow.pl