WSSiP w Łodzi życzy Czytelnikom KREATYWNYCH ŚWIĄT!

kartka świąteczna Paweł Lenart

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi jest jedyną w Polsce uczelnią artystyczną, łączącą dziedziny architektury, wzornictwa, fotografii i filmu.

Oferuje starannie opracowany, pod kątem współczesnych wymagań edukacyjnych i rynkowych, program nauczania, kadrę pedagogiczną, złożoną z najlepszych w Polsce profesorów oraz praktyków zawodu oraz atelier, sale kinową, mieszczące się w zabytkowym pałacu Scheiblera.

WSSiP to niepubliczna uczelnia, zapewniająca kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (Studia I Stopnia licencjackie i inżynierskie), jak na poziomie magisterskim (Studia uzupełniające II Stopnia) oraz Studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwenci WSSiP to osoby posiadające konkretną wiedzę i umiejętności, uprawnienia do wykonywanego zawodu, oraz przygotowanie do zaistnienia na rynku pracy, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane nie tylko w Polsce, ale też na świecie.

nagrodzona stunetka M. Witkowicz na ART OF PACKAGING 2014

nagrodzona stunetka M. Witkowicz na ART OF PACKAGING 2014


Uczelnia stwarza możliwość udziału w wielu wydarzeniach artystycznych, tj. Targi Mody,
fot. Ptak Fashion City, projekt studnetka Monika Szymczak

fot. Ptak Fashion City, projekt studnetka Monika Szymczak


czy wystawy w szkolnej galerii, a także wspiera i promuje swoich absolwentów, np. poprzez działalność Centrum Architektury i Wzornictwa, pełniącego rolę inkubatora rozwoju dla WSSiP i jej studentów.
Kartka świąteczna Paweł Lenart

Kartka świąteczna Paweł Lenart