Wystawa w Komendzie

Od 5 do 9 listopada w Komendzie Policji w Rawie Mazowieckiej można obejrzeć wystawę fotograficzną „Przedwojenna Policja Polska” oraz „Miednoje”. 

Wystawę można oglądać od 5 do 9 listopada w godzinach 9.00-16.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckie przy ulicy T.Kościuszki 23. Tematem wystawy jest polska policja przedwojenna oraz Miednoje-Ostaszków-Katyń. Organizatorem wystawy jest Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

www.rawa-mazowiecka.policja.gov.pl