Wzrasta bezrobocie

Wieści_oferty_pracy

Rok 2013 będzie trudny dla pracowników. Minimalny spadek bezrobocia w marcu br., według szacunków resortu pracy, nie oznacza jeszcze, że sytuacja na rynku pracy zacznie się szybko poprawiać.

Główną przyczyną wzrostu bezrobocia jest fala zwolnień, które przetoczyły się w ubiegłym roku przez Polskę i trwają nadal. Od początku roku upadło 240 przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie 5,5 tys. pracowników. A to z pewnością jeszcze nie koniec. Wiele firm w najbliższych miesiącach będzie musiało podjąć decyzję jak poradzić sobie ze stratą finansową, czy –zakończyć działalność, zredukować zatrudnienie czy szukać innych rozwiązań. Zagrożonych jest wiele branż.
Pomimo, że w wzrasta liczba bezrobotnych, rośnie również liczba ofert pracy. Szacuje się, że stale nieobsadzonych jest ok. 600 tys. stanowisk. Ale nowych miejsc pracy nie przybywa. Najwięcej ofert pracy jest związanych z tzw. zawodami „rotującymi”, wśród nich handlowcy (od menedżerów ds. sprzedaży, poprzez przedstawicieli handlowych aż po sprzedawców). Są to zawody œściśle związane z „nakręcaniem” obrotów. Jeśli się one nie sprawdzają,– firmy decydują się na wymianę zespołu na bardziej skuteczny.
Nie ma wątpliwości, że do znacznej poprawy sytuacji na rynku pracy, potrzebne są duże zmiany. Rząd powinien zrobić coś, co da szanse na przyciągnięcie zagranicznych inwestorów, dla których Polska nie jest już aż tak atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności. Z drugiej strony potrzebne są duże inwestycje, które wygenerują miejsca pracy, skuteczna polityka walki z bezrobociem, która w połączeniu z reformą systemu edukacyjnego odwróci niekorzystne trendy na rynku pracy.
ZBW