Zmarł generał Burza-Karliński

Wieści Burza-Karliński

W niedzielę (12.04) zmarł generał Stanisław Burza-Karliński. Miał 94 lata.

Stanisław Burza-Karliński urodził się 30 marca 1921 roku w Dąbrowie gm. Ręczno. Skończył szkołę podstawową w Ręcznie, a następnie Wojskową Szkołę Zawodową w Śremie. Jako dowódca plutonu brał udział w obronie Lwowa, gdzie po rozbrojeniu polskich jednostek trafił do niewoli sowieckiej. Po ucieczce wrócił do rodzinnych stron, gdzie z powodzeniem rozpoczął działalność konspiracyjną w SZP, którą kontynuował w ZWZ – AK. Posługiwał się pseudonimem „Kruk” i „Onufry”. Ukończył konspiracyjnie szkołę oficerską. W latach 1941 – 1943 kształcił się w Centrum Szkolenia Instruktorów i Dowódców Dywersji Komendy Głównej AK. Działał w Kedywie, szkolił ludzi w zakresie dywersji bojowej.
Od listopada 1943 roku „Zespół dywersyjny I” został przemianowany na II Oddział Partyzancki „Burza”. Od tej pory używał pseudonimu „Burza”. W październiku 1944 roku w bitwie pod Stefanowem wybitnie przyczynił się do zwycięstwa i został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Od kwietnia do sierpnia 1945 roku pełnił obowiązki dowódcy w Ruchu Samoobrony Armii Krajowej i Narodu.
11 listopada 1946 roku w wyniku zdrady zostaje aresztowany i po kilku miesiącach śledztwa skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na dwukrotną karę śmierci. Za zasługi na polu walki i pomoc Armii Czerwonej wyrok zostaje zamieniony na 15 lat więzienia, z czego 10 lat spędza we Wronkach. Po ogłoszeniu amnestii opuszcza więzienie.
W 1957 roku podjął pracę w spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”, gdzie pracował do 1967 roku. Nadal prowadził aktywną działalność opozycyjną.
W 1980 roku skorzystał w zaproszenia kolegów kombatantów i wyjechał do Kanady. Czynnie uczestniczył w pracy społeczno-politycznej i niepodległościowej w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów oraz w Kongresie Polonii Kanadyjskiej.
W 1990 roku powrócił do kraju, gdzie kontynuował działalność niepodległościową.
Autor książki biograficznej pt. „W burzy dziejowej”.
Generał Stanisław Burza-Karliński został odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej a także wieloma najwyższymi odznaczeniami wojskowymi.

Źródło www.piotrkow.pl