Zmiany organizacji ruchu w Piotrkowie

Wieści zmiana organizacji ruchu

Dobiega końca przebudowa pierwszej części ulicy Narutowicza. Wraz z rozpoczęciem drugiego etapu remontu zmieni się także organizacja ruchu.

Dobiega końca przebudowa pierwszej części ulicy Narutowicza. Na odcinku od Sienkiewicza do torów PKP zakończyły się wszystkie prace podziemne, wykonano podbudowę z kruszywa i położono pierwszą warstwę asfaltu.

– W ciągu najbliższych dni drogowcy położą warstwę ścieralną, po czym przeniosą się na drugi odcinek, a pierwszy zostanie otwarty dla ruchu – informuje Małgorzata Majczyna Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów.
– Na drugiej remontowanej części, od zakładu energetycznego do ulicy Zjazdowej, prowadzone będą jedynie roboty drogowe, gdyż wszystkie prace ziemne zostały już wykonane na całym modernizowanym odcinku. Po stronie północnej zostanie wymieniony chodnik, a jezdnię pokryje asfaltowy dywan – dodaje dyrektor Majczyna.

Wraz z rozpoczęciem drugiego etapu remontu zmieni się także organizacja ruchu. Ulica Narutowicza zostanie otwarta od Sienkiewicza do zakładu energetycznego. Do zakończenia prac będzie to ulica ślepa. Kierowcy będą mogli jeździć ulicą Częstochowską, która na czas modernizacji jest ulicą dwukierunkową. Dozwolony również będzie ruch ulicą Zjazdową. Zakończenie remontu planowane jest na koniec października. A kierowcy nowo wyremontowaną ulicą pojadą w pierwszych dniach listopada.

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A.

www.piotrkow.pl