ZSP w Kleszczowie z kolejną nagrodą

ZSP Kleszczów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie ponownie znalazł się wśród szkół, które zostały wyróżnione za sposób organizacji „Dnia Przedsiębiorczości” w 2016 r. Delegacja ZSP 12 kwietnia weźmie udział w Gali Przedsiębiorczości w Warszawie.

W 2016 roku w 13. edycji „Dnia przedsiębiorczości” uczestniczyło 699 szkół, 36.486 uczniów oraz 14.836 firm i instytucji. Do projektu kolejny raz przystąpił kleszczowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. I kolejny raz znalazł się na liście najlepszych organizatorów „Dnia Przedsiębiorczości”.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie „Dzień Przedsiębiorczości” jeden dzień szkolnej nauki zamiast w szkolnych ławkach spędzają w zakładach pracy i instytucjach, które zgodzą się przyjąć ich na praktykę.
– Młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nowoczesnych Technologii mogła odbyć praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy i instytucjach, w miejscu swojej nauki albo zamieszkania – mówi Katarzyna Wojtania, doradca zawodowy w ZSP w Kleszczowie. – Takie praktyki pomagają zweryfikować wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, zdobyć informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Pozwalają też zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą, poznać specyfikę tych miejsc pracy i stanowisk, które są dostępne tylko w „Dniu Przedsiębiorczości”.