Wsparcie dla bezrobotnych i zwalnianych nauczycieli z woj. łódzkiego

Wieści_oferty_pracy

Na przełomie lipca i sierpnia ruszyły projekty organizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowane do pracowników oświaty, którzy stracili lub mogą stracić pracę. Proponowane formy wsparcia dotyczą nauczycieli i pracowników administracyjnych. Obejmują one m.in. doradztwo zawodowe, studia podyplomowe i szkolenia pozwalające uzyskać nowe kwalifikacje, a także 4-miesięczne płatne staże.
– Wśród kandydatów dużym zainteresowaniem cieszą się także dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej – informuje Sławomir Waśniewski, doradca biznesowy z Biura Projektu „Nowe szanse na zatrudnienie”. – Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nauczyciele doskonale odnajdują się zarówno prowadząc firmy w obszarze szkoleń i szeroko pojętej edukacji, jak również w dziedzinach mających niewiele wspólnego z oświatą, takich jak sprzedaż internetowa, rekreacja i turystyka, reklama i marketing, ekologia i promocja zdrowia, prowadzenie usług biurowych i administracyjnych, rękodzieło itp.
– Większość pozostających bez zatrudnienia nauczycieli wolałaby podjąć pracę w swoim zawodzie, jednak – jak podkreśla Marta Pawlikowska, doradca zawodowy wspierający bezrobotnych oświatowców – zdobycie nowych kwalifikacji jest lepszym rozwiązaniem, niż bezskuteczne pukanie do drzwi szkół, coraz częściej prowadzące do długotrwałego bezrobocia. – Ukończenie studiów podyplomowych czy szkolenia zawodowego (np. z zakresu pracy biurowej z obsługą kadr, płac oraz komputera z certyfikatem ECDL Core) pozwala im na zaktualizowanie lub rozszerzenie posiadanych kwalifikacji, bądź uzyskanie zupełnie nowych, umożliwiających podjęcie pracy w ramach zdobytego zawodu.
Niektórzy nauczyciele boją się, że korzystając z programów outplacementowych oddalą się od szkolnictwa i wybiją z rytmu nauczania, jednak ich obawy powinien zmniejszyć fakt, że obranie nowego kierunku swojej kariery zawodowej nie musi oznaczać definitywnego rozstania z oświatą.
Więcej informacji o formach wsparcia opublikowano na stronie www.business-school.pl/noweszanse